Všeobecné obchodní podmínky / Informace k nákupu

1. 1. Základní ustanovení
=======================

1.) 1.) Smlouva je uzavřená s

Gardenpalms Europe B.V.
Beekweg 18
7887 TN Erica

dále jen prodávající. Další informace naleznete v naší právní doložce. Následující podmínky se vztahují na všechny smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím a budou v objednávce závazně uznána. Prodávající nabízí různé druhy zboží. Podrobnosti k tomuto zboží naleznete vždy v popisu příslušného produktu. Spotřebitelem v této smlouvě se rozumí každá fyzická osoba, která vstupuje do transakce za účelem, který lze připsat k obchodní nebo profesní činnosti.

2.) Všechny obrázky, jejich barva, tvar a velikost pro rostliny uvedené v brožurách, webových stránek a dalších propagačních materiálech, je třeba chápat pouze jako příklad a jsou pouze orientační. Všechny rozměry uvedené u rostlin nejsou přesné rozměry. Odchylky jsou proto možné.

3.) Uzavření smluvy
Nabídka produktů prodávajícího na internetu nepředstavuje závaznou nabídku na uzavření smlouvy, ale jen pozvání na objednávku (obchodní nabídka kupujícímu). Zboží si můžete objednat telefonicky, písemně, faxem, emailem nebo přes objednávkový systém na našich webových stránkách. Při nákupu přes objednávkový systém si prosím povšimněte:
Zboží, které máte v úmyslu koupit, je možné vložit do nákupního košíku. Klikněte na tlačítko Přidat do košíku v navigační liště. Poté můžete kdykoliv otevřít Nákupní košík a provést v něm změny. Po kliknutí na tlačítko "Pokračovat k pokladně" a po zadání osobních údajů, budou všechna kompletní data objednávky zobrazena na následující stránce. Před odesláním objednávky máte možnost všechny informace (např. Název, adresu, dopravu, platbu a další položky), překontrolovat a případně pomocí tlačítka "Upravit", nebo pomocí "Zpět" z vašeho internetového prohlížeče, chcete-li něco změnit. Kliknutím na tlačítko Dokončit objednávku zadáte závaznou objednávku prodávajícímu. Po odeslání objednávky dostanete automatický email o potvrzení objednávky, která nevede k uzavření smlouvy. Přijetí vaší nabídky (a tedy i smlouvy) musí být ve všech případech písemné potvrzení, ve kterém potvrzuje prodávající objednávku, nebo odeslání zboží. Pokud neobdržíte potvrzení, nebo oznámení o odeslání zásilky do deseti pracovních dnů, nejste již vázáni k objednávce. Jazyk smlouvy je jen v němčině. Text smlouvy (objednávky a podmínky), se uloží u prodávajícího. Úložiště prodávajícího je omezené, postarejte se prosím sami o výtisk nebo vlastní uložení. Bez ohledu na to vám budou odeslána všechna data, které se týkají objednávky emailem a která jsou určena pro tisk.


4.) Ceny balného a poštovného
Ceny, které jsou uvedené v nabídce, jsou ceny finální. Patří mezi ně všechny složky cen, včetně všech příslušných daní jako DPH. Pouze v zahraničních zásilkách můžou v jednotlivých případech přibýt další platby, (například v případě pořízení uvnitř Společenství) nebo jiných poplatků (např. cla), může být připočítána částka, kterou musíte doplatit, ale nikoliv prodávajícímu, ale např. celnímu, nebo daňovému orgánu.

5.) Platba
Máte následující možnosti platby:
- Platba bankovním převodem,
- Paypal,

Faktura obdržená od prodávajícího je okamžitě splatná, bez jakýchkoliv srážek.
Zboží zůstává až do obdržení plaby vlastnictvím prodávajícího.

6.) Přepravní podmínky
Zboží bude odesláno po obdržení celé částky, uvedené na faktuře na adresu zadanou kupujícím v objednávce jako adresa dodací. Kupující se zavazuje, že nezveřejní žádná data, jejichž obsah porušuje právo třetí strany (zejména autorská práva, práva ke jménu, práva k ochranným známkám) nebo které porušují platné zákony a kupující poskytuje prodávajícímu výslovně všechny nároky třetích stran v tomto ohledu. To se týká také nákladů na nezbytné právní zastoupení v této souvislosti. Zásilka je podána do 14 pracovních dnů po obdržení ( nebo v případě dodání faktury po potvrzení objednávky ) , pokud není uvedeno v popisu zboží jiné datum dodání. Rostliny stojí pod širým nebem a jsou pod neustálím vlivem životního prostředí. Výskyt vyšší moci ( např škody způsobené krupobitím, či napadením škůdci ), může ovlivnit čas doručení . V takovémto případě nelze uplatnit právo dodatečné odeslání ztraceného zboží k pozdějšímu datu zdarma.Proto žádáme, aby byl okamžitě po dodání zkontolován stav zboží a jeho úplnost.
Zjevné vady a poškození poté co nejdříve ohlásit prodávajícímu. Vaše záruční nároky zůstávají nedotčeny.
Pokud jste spotřebitel bude riziko náhodné ztráty a náhodného zhoršení prodané věci během přepravy platné nejdříve s předáním věci vám. Jste-li spotřebitel, dodávka a vysílka je na vaše riziko.

6.1 Návrat nákladů při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy
V případě uplatnění zákonného práva spotřebitele EU pro smlouvy uzavřené na dálku se dohodly, že zákazník má nést náklady spojené s vrácením zboží, pokud cena zboží nepřesáhne částku 40 eur, nebo pokud je cena věci vyšší, zákazník se může domluvit na výměně kus za kus, nebo se dohodnout na částečné platbě, jestli nezaplatil v době zrušení, nebo jestli zboží neodpovídá objednávce. Ve všech ostatních případech, je dodvatel povinen nést náklady na vrácení.

7.) Odrůdová záruka
Záruka odrůdové pravosti je poskytována na příslušné fakturované částce . Další nároky neexistují.

8.) Využití rostlin, vyloučení odpovědnosti
Rostliny jsou nabízeny, není-li uvedeno jinak, výhradně jen pro okrasné účely. Jakékoli další použití je povoleno jen v rámci stávajícího práva dané země. Všechny poznámky o složkách a použití v popisu rostlin mají pouze informativní charakter.
Vyloučena je odpovědnost za škody, vyplývající z použití dodané rostliny nebo semena.

9.) Právo na odstoupení od smlouvy
Podmínky
Právo na odstoupení

Můžete zrušit svou smlouvu do 14 dnů bez udání důvodu písemně (např. Dopis, fax, e-mail), nebo pokud je zboží dodáno před termínem- také odstoupit skrz vrácení zboží . Lhůta začíná po obdržení tohoto oznámení v písemné formě, než obdrží zboží příjemce (v případě opakujících se dodávek podobného zboží, které není před obdržením první dílčí dodávky) a také neplní své povinnosti podle článku 246 § 2 ve spojení s § 1 odst 1 a 2 EGBGB a naše povinnosti podle § 312g odst 1 věta 1 BGB ve spojení s článkem 246 § 3 občanského zákoníku.Období zrušení stačí zaslat zrušení nebo věc.Odvolání musí být zaslány na adresu:

Gardenpalms Europe B.V.
Beekweg 18
7887TN Erica
Fax: 0031/591546049
Email: info@mypalmshop.com

Důsledky zrušení
=============
V případě efektivního zrušení musí být vráceny vzájemně přijaté dávky a výnosi (např. Úroky,poplatky). Můžete nám vydat počáteční zisk z přínosu (např. Výnosy z použití) částečně nebo vůbec ne. Pokud bude produkt ve zhoršeném stavu, nebo pokud se vyskytne jiný problém, bude nás muset kompenzovat. V případě zhoršení nebo odvozených výhod, musíte zaplati kompenzaci pouze v zozsahu, který je nad rámec testování vlastností a funkčnosti. Tím, "testování vlastností a funkčnosti" se rozumí testování a vyzkoušení zboží, jak je to možné a obvyklé v obchodě.

Balíky jsou vráceny na naše riziko.
==========================
Musíte nést náklady spojené s vrácením zboží, pokud dodané zboží odpovídá objednanému a cena poštovného za vrácení zboží nepřekročí částku 40 eur, nebo pokud jste při vyšší ceně dosud nezaplatil protiplnění, nebo smluvně dohodnutou částečnou úhradu v době odstoupení od smlouvy.V opačném případě, je pro Vás vrácení zboží zcela zdarma.

Zboží, které nelze poslat balíkem, bude u Vás vyzvednuto.
==========================================================
Povinnosti pro náhrady, musí být splněny do 30 dnů. Pro Vás začíná lhůta po poslání zrušení nebo zboží, pro nás s jejich příjmem.

Konec odvolání

10.) Místo plnění, jurisdikce
=====================
Řídí se nizozemským právem, s výjimkou kupního práva OSN. Místo plnění pro všechny aspekty podnikání, stejně jako stávající pravomoci s prodávajícím, je sídlo prodávajícího. V případě, že kupující není spotřebitelem, ale obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo veřejného speciálního fondu.
© 2018 MyPalmShop | Všechna práva vyhrazena